Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan.

OK
0
Koop het product
% KORTING

Beschrijving

Gun Gum ideaal voor gebruik ten tijde montage nieuwe uitlaat delen.  “Zonder gedoe” gegarandeerd in 1x gasdicht krijgen!

Reparatiepasta om kleine en grotere gaten te dichten in uitlaat of demper zonder deze te hoeven demonteren. Het product is hittebestendig tot 300˚C, dicht gasdicht af en is eenvoudig aan te brengen.

 • Waarschuwing:
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie medisch advies op dit etiket).
 • P332+P313 Bij huidirritatie een arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
[site_reviews pagination="ajax" display="3" assigned_terms="overige-garageuitrusting"]
[site_reviews_form assigned_terms="overige-garageuitrusting"]

Holts Gun gum uitlaatreparatiepasta 200gr

Bestelnummer: 16.041

3,50

 • Altijd een expert voor u beschikbaar
 • Veilig betalen met iDeal & Creditcard
 • Een uitgebreide selectie artikelen
 • Levering op afspraak
Artikelnummer: 16.041 Categorieën: , ,

Gewicht: 0.25 KG

Heeft u een vraag over dit product of wilt u advies bij uw aankoop? 065 - 593 68 67

0
  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel
   Calculate Shipping