Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan.

OK
0
Koop het product
% KORTING

Beschrijving

AVANIA Holzwurm Ex is een houtverduurzamingsmiddel op waterbasis tegen dierlijke plagen en kenmerkt zich door zijn hoge effectiviteit voor binnen. Houtworm Ex beschermt ook tegen nieuwe plagen!

Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Signaalwoord

Gevaar

pictogram

Waarschuwingen voor gevaar

(H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

veiligheidsinstructies

(P101) Indien medisch advies vereist is, de verpakking of het etiket bij de hand houden. (P102) Buiten bereik van kinderen houden. (P103) Lees alle instructies aandachtig en volg ze op. (Vermijd het vrijkomen van P273 in het milieu. (P280) Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. (P305+P351+P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. (P310) Waarschuw onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts. (P391) Verzamel gemorste stoffen. (P501) Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

Aanvullende gevaarskenmerken

(EUH208) Bevat benz-/methyl-/chloormethyl-isothiazolinone. Kan allergische reacties veroorzaken. (EUH211) Let op! Bij sproeien kunnen gevaarlijke ademhalingsdruppels ontstaan. Aërosol of nevel niet inademen

[site_reviews pagination="ajax" display="3" assigned_terms="overige-diversen"]
[site_reviews_form assigned_terms="overige-diversen"]

AVANIA houtbescherming houtworm ex 750 ml

Bestelnummer: 48.202

7,95

 • Altijd een expert voor u beschikbaar
 • Veilig betalen met iDeal & Creditcard
 • Een uitgebreide selectie artikelen
 • Levering op afspraak
Artikelnummer: 48.202 Categorie:

Gewicht: 0.90 KG

Heeft u een vraag over dit product of wilt u advies bij uw aankoop? 065 - 593 68 67

0
  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de winkel
   Calculate Shipping